Tjänster

Gemensam storkundsportfölj

Genom att ta del av vår storkundsportfölj ingår ni i en större portfölj där Nordel handlar el åt många mindre och mellanstora företag och uppnår på så vis samma villkor som större industrier och företag har. Genom att göra strategiska inköp i ett längre tidsperspektiv undviker man pristoppar på marknaden och får kontroll över sina kostnader. Nordel garanterar alltid priset under en viss period med ett angivet pristak. Ni kan i gengäld få lägre förvaltat pris om den underliggande marknaden faller.

 

Fördelar med gemensamma storkundsportföljen:

 • Ni uppnår villkor i storkundsportföljen som normalt sett bara större förbrukare av el får
 • Genom att göra strategiska elinköp kan ni undvika pristoppar och ta kontroll över era kostnader
 • Ni kan med visshet om att vårt expertteam sköter elinköpen åt er lägga tiden på er kärnverksamhet
 • Förutsägbarhet och enkel budgetering
 • Tryggt och bra elpris över tid

 

Menneske og tre

Skräddarsydd förvaltning (För förbrukare över 8 GWh)

Den skräddarsydda förvaltningen innebär att Nordel övervakar marknaden och får köpsignaler när priserna är attraktiva för framtida prissäkringar. Nordel skickar en rekommendation till kund om framtida prissäkring samt vilken period och säkringsgrad som rekommenderas. I samråd med kund kommer vi överens om framtida prissäkringar och genomför handeln. Det går även välja en passiv del i förvaltningen där ni som kund ger Nordel fullt mandat att genomföra prissäkringar för framtiden. Vi skräddarsyr tjänsten efter era behov och har en kontinuerlig dialog med er avseende framtiden så att ni får en bra inblick i elmarknaden och på ett enkelt sätt får bra priser och en trygghet i att ni har rätt pris vid rätt tidpunkt utifrån era behov.

 

Fördelar med Skräddarsydd förvaltning:

 • Möjlighet att uppnå väldigt konkurrenskraftiga elpriser
 • Direktkontakt med vårt expertteam och strategiska inköp på den framtida marknaden
 • Vi skickar rekommendationer på prissäkringar kontinuerligt
 • Enkelt att budgetera med framtida kostnader förenade med el
Menneske og tre

Elanskaffning

Elanskaffningen innebär att vi konkurrensutsätter elleverantörernas påslag och därefter avtalsförhandlar, och efter upprättat elavtal följer vi kontinuerligt de nordiska elmarknaderna. Våra experter söker förmånliga tidpunkter för prissäkring av elpriset för våra kunder och agerar när marknaden ger signaler. Prissäkringar sker i % av total årsförbrukning och alltid upp till 100 % före starten av kommande år. Elanskaffningen hanteras å kundens vägnar och det i enlighet med kundens intressen. Priset på el är konkurrenskraftigt och riskerna med elanskaffning är alltid under kontroll.  Det blir därav enkelt att budgetera för elen då elpriset för framtiden är känt.

 

Fördelar med Elanskaffning:

 • Aktiva inköp baserat på marknadens köpsignaler
 • Prissäkrat 100 % före årets inledning vilket underlättar budgetering
 • Information om planerade & genomförda prissäkringar skickas kontinuerligt
 • Spridning av inköp ökar möjligheterna för konkurrenskraftiga elpriser

 

Beroende på kundens elförbrukning hanteras anskaffningen alltid enligt den modell som passar bäst.

Vi sköter elanskaffningen så ni kan fokusera på er affärsverksamhet!

Menneske og tre

Nordel Energi AB

Norra Ågatan 40 A
431 37 Mölndal
Sverige

 

Kundservice

+46 73 421 7676
09:00-12:00 - 13:00-15:30
Fredagar 09:00-14:00
kundservice@nordelenergi.se

 

Integritetspolicy