Tjänster

Elanskaffning

 

Priset på den avreglerade elmarknaden varierar kraftigt från säsong till säsong och elmarknaden blir alltmer komplex då det inte bara är väder och vind som styr priset.

Vårt skandinaviska team för elanskaffning följer kontinuerligt de nordiska elmarknaderna och våra experter söker förmånliga tidpunkter för prissäkring av elpriset för våra kunder. Våra experter sköter dessutom konkurrensutsättningen av el och avtalsförhandlingar med olika parter så kunden alltid får elen till ett attraktivt pris. Elanskaffningen hanteras å kundens vägnar och det i enlighet med kundens intressen. Priset på el är konkurrenskraftigt och riskerna med elanskaffning är alltid under kontroll.  Det blir därav även enkelt att budgetera för elen då elpriset för framtiden är känt.

Beroende på kundens elförbrukning hanteras anskaffningen alltid enligt den modell som passar situationen bäst.

Historiskt har elanskaffningen alltid inletts med att vi konkurrensutsatt elleverantörernas marginaler och med hjälp av det har vi lokaliserat låga priser åt kunden som prissäkrats vid gynnsamma tidpunkter. Nu erbjuder vi även portfölj-el där volymen läggs ihop med andra kunders och upphandlas samtidigt. Därigenom får ni som kund vara del av en upphandling genomförd med samma tillvägagångssätt som storindustrin. Ni bestämmer vilken produkt ni önskar och vi förklarar processen.

Vi sköter elanskaffningen så du kan fokusera på din affärsverksamhet!

 

Kontroll och justering av elskatteklass och ansökan om återbäring

 

Det lönar sig att säkerställa att man hör till rätt skatteklass – det innebär bestående besparingar och skatter som har betalats enligt fel skatteklass kan erhållas som återbäring.

Lagstiftningen kring elskatteklass är relativt komplicerad och många bolag har även olika skatteklasser för olika delar av verksamheten. Sedan många år tillbaka upptäcker vi årligen fel åt våra kunder och hanterar återansökan för stora värden. Har det varit fel under lång tid och det går att dokumentera felet är det möjligt att genomföra återansökan upp till 6 år bakåt i tiden.

Nordels experter har många års erfarenhet inom området och hjälper dig att få tillbaka din rättmätiga ersättning.

Hittar vi inget fel är jobbet gratis.

Efter kontroll och justering kan du vara säker på att ditt företag inte betalar för mycket elskatt för verksamheten.

 

Justering av överföringsprodukt

 

Det kan finnas flera olika överföringsprodukter för el och vi väljer då den förmånligaste produkten som motsvarar dina behov bäst. Förbrukningsprofilen, huvudsäkringens storlek och dina anordningars reaktiva effekt påverkar överföringspriset.

Genom att justera överföringsprodukten kan vi säkerställa att du inte betalar för mycket för elöverföringen.

 

Vår verksamhet baseras på

 

 • Nöjda kunder
 • En avancerad och långsiktig strategi för elanskaffning
 • Kompetent och kunnig personal
 • Samarbetspartners och nätverk
 • Nordisk verksamhet
 • Moderna datasystem
 • Ömsesidigt förtroende: vi förbinder oss till tidtabeller, tydlig prissättning och service av hög kvalitet

 

Fördelar med dynamisk elanskaffning

 

 • Expertservice inom elanskaffning till företag av olika storlek från en pålitlig och riksomfattande aktör med verksamhet även i grannländerna
 • Ekonomiska fördelar för kunden
 • Besparingar i elkostnader genom inköp av el till ett förmånligt och konkurrenskraftigt pris
 • Kontinuerlig uppföljning av marknadspriserna
 • Elanskaffningens risker ständigt under kontroll
 • Inga överraskande elfakturor: kunden erhåller information om sina elpriser i god tid före leveransen
 • Tidsbesparingar genom samarbete
 • Nordel Energi hanterar elanskaffningen på kunds vägnar och det i enlighet med kundens intressen
 • Ett klokt och effektivt sätt att köpa el

Nordel Energi AB

Herkulesgatan 1v

417 03 Göteborg

Sverige

 

Kundservice

+46 73 421 7676
(09:00-12:00 & 13:00-15:30. Fredagar 09:00-14:00)
kundservice@nordelenergi.se


VENI - Green Energy logo

Ladda ner Green Energy loggan

&subid=444′ type=’text/javascript’>